نسیمانه نسیمانه |مطالب عاشقانه | رمان جدیدترین مطالب طنز عاشقانه , رمان , کارت پستال و مطالب جالب عاشقانه http://nasimaneh.ir 2020-08-08T08:39:47+01:00 text/html 2019-02-11T19:53:34+01:00 nasimaneh.ir سهیل صادقی دلنوشته های تنهایی http://nasimaneh.ir/post/3 <h3 style="text-align: center"><span style="color: #ff6600">دلنوشته های تنهایی</span></h3> <h3 style="text-align: center">به کسی که تنهام گذاشت بگید</h3> <h3 style="text-align: center">این تو بودی که باختی نه من</h3> <h3 style="text-align: center">من کسی رو از دست دادم که دوستم نداشت</h3> <h3 style="text-align: center">اما تو کسی رو از دست دادی که عاشقت بود</h3><h3 style="text-align: center">دلنوشته های تنهایی</h3> <h3 style="text-align: center">نه راهِ پس دارم</h3> <h3 style="text-align: center">نه پیش !</h3> <h3 style="text-align: center">به تنهایی خود آویزانم . . .</h3><h3 style="text-align: center">دلنوشته های تنهایی همراه با عکس</h3> <h3 style="text-align: center">وقتی دلم به درد میاد و کسی نیست به حرفهایم گوش کند،</h3> <h3 style="text-align: center">&nbsp;وقتی تمام غمهای عالم در دلم نشسته است،</h3> <h3 style="text-align: center">وقتی احساس می کنم دردمند ترین انسان عالمم… وقتی تمام عزیزانم با من غریبه می شوند…</h3> <h3 style="text-align: center">&nbsp;و کسی نیست که حرمت اشکهای نیمه شبم را حفظ کند… وقتی تمام عالم را قفس می بینم…</h3> <h3 style="text-align: center">بی اختیار از کنار آنهایی که دوسشان دارم.. بی تفاوت می گذرد…</h3><h3 style="text-align: center">جملات تنهایی</h3> <h3 style="text-align: center">باید کسى را پیدا کنم</h3> <h3 style="text-align: center">که دوستم داشته باشد!</h3> <h3 style="text-align: center">آنقدر که یکى از این شب هاى لعنتى،</h3> <h3 style="text-align: center">آغوشش را براى من و یک دنیا خستگىام بگشاید…</h3> <h3 style="text-align: center">هیچ نگوید…</h3> <h3 style="text-align: center">هیچ نپرسد…</h3> <h3 style="text-align: center">فقط مرا در آغوش بگیرد…</h3> <h3 style="text-align: center">بعد همانجا بمیرم…</h3> <h3 style="text-align: center">تا نبینم روزهاى آینده را…</h3> <h3 style="text-align: center">روزهایى که دروغ مىگوید!!!</h3> <h3 style="text-align: center">روزهایى که دیگر دوستم ندارد!!!</h3> <h3 style="text-align: center">روزهایى که دیگر مرا در آغوش نمیگیرد!!!</h3> <h3 style="text-align: center">روزهایى که عاشق دیگرى مىشود….</h3><h3 style="text-align: center">دلنوشته های تنهایی</h3> <h3 style="text-align: center">میشه تنهایی بازی کرد</h3> <h3 style="text-align: center">میشه تنهایی خندید</h3> <h3 style="text-align: center">میشه تنهایی سفر کرد</h3> <h3 style="text-align: center">ولی خدایی خیلی سخته تنهایی</h3> <h3 style="text-align: center">تنهایی را تحمل کرد …!</h3><h3 style="text-align: center">عاشقانه های تنهایی</h3> <h3 style="text-align: center">بعضی از تنهایی ها درمان ندارد</h3> <h3 style="text-align: center">پوک می کند</h3> <h3 style="text-align: center">تکه هایی از وجودمان را حذف می کند!</h3> <h3 style="text-align: center">بعضی از تنهایی ها فقط یک درمان دارد</h3> <h3 style="text-align: center">که باشد</h3> <h3 style="text-align: center">بیاید</h3> <h3 style="text-align: center">بماند</h3><h3 style="text-align: center">جملاتی در مورد تنهایی</h3> <h3 style="text-align: center">وقتی که احساس تنهایی می‌کنید و به تنگ آمده اید، احتمال آن که انتخاب‌های ضعیف تری بکنید، بالا می رود.</h3> <h3 style="text-align: center">استیصال برای دوست داشتن، آدم را به کجا که نمی‌کشاند.</h3><h3 style="text-align: center">جملات عاشقانه تنهایی</h3> <h3 style="text-align: center">تنهایی آدم ها، بزرگ است خیلی بزرگ،</h3> <h3 style="text-align: center">شاید هم به وسعت یک دریاست،</h3> <h3 style="text-align: center">اما!</h3> <h3 style="text-align: center">برای پر کردنش</h3> <h3 style="text-align: center">یک لیوان محبت کافیست.</h3><h3 style="text-align: center">دلنوشته های تنهایی</h3> <h3 style="text-align: center">گرفته</h3> <h3 style="text-align: center">جنگل تنهایی ام را</h3> <h3 style="text-align: center">درد در آغوش ،&nbsp;بیا آتش بزن</h3> <h3 style="text-align: center">قلب مرا&nbsp;از درد راحت کن..</h3><h3 style="text-align: center">جملات تنهایی</h3> <h3 style="text-align: center">همه در دنیا کسی را دارند برای خودشان:</h3> <h3 style="text-align: center">خسرو و شیرین</h3> <h3 style="text-align: center">لیلی و مجنون</h3> <h3 style="text-align: center">ویس و رامین</h3> <h3 style="text-align: center">پیر مرد و پیرزن</h3> <h3 style="text-align: center">“تو” و اون</h3> <h3 style="text-align: center">“من: و تنهایی…</h3><h3 style="text-align: center">دلنوشته های تنهایی همراه با عکس</h3> <h3 style="text-align: center">یادت باشد هیچ کس از تنهایی نمی میرد</h3> <h3 style="text-align: center">فقط حرف آمدن که می شود</h3> <h3 style="text-align: center">انتظار آدم را می کشد…</h3><h3 style="text-align: center">دلنوشته های تنهایی</h3> <h3 style="text-align: center">لعنت به تنهایی&nbsp;که کوه را !</h3> <h3 style="text-align: center">رود می کند….</h3><h3 style="text-align: center">جملات عاشقانه تنهایی</h3> <h3 style="text-align: center">یک پیاده رو تقریبا خلوت:</h3> <h3 style="text-align: center">یک مرد، یک زن، یک زوج؛ خوشبختیشان پای خودشان!</h3> <h3 style="text-align: center">یک مرد، یک مرد، یک شراکت؛ سود و ضرررش پای خودشان!</h3> <h3 style="text-align: center">یک زن، یک زن، یک رفاقت؛ معرفت و اعتمادشان پای خودشان!</h3> <h3 style="text-align: center">و انتهای پیاده رو …</h3> <h3 style="text-align: center">یک من، یک تنهایی، یک رنج؛ آخر و عاقبتش پای تو!</h3><h3 style="text-align: center">دلنوشته های تنهایی</h3> <h3 style="text-align: center">فکر می کردم تنهایی یعنی</h3> <h3 style="text-align: center">من</h3> <h3 style="text-align: center">سکوت</h3> <h3 style="text-align: center">پنجره های خاک گرفته</h3> <h3 style="text-align: center">اتاق خالی از تو</h3> <h3 style="text-align: center">نمیدانستم سنگینی اش بیشتر می شود در ازدحام آدم ها !</h3><h3 style="text-align: center">عاشقانه های تنهایی</h3> <h3 style="text-align: center">تنهایی کجایی</h3> <h3 style="text-align: center">به هرکس دل بستم</h3> <h3 style="text-align: center">ترکم کرد</h3> <h3 style="text-align: center">انگار منو تو از هم جدایی نا پذیریم… “</h3> text/html 2019-02-11T19:52:43+01:00 nasimaneh.ir سهیل صادقی زندگی زیباست http://nasimaneh.ir/post/1 <h2>زندگی زیباست</h2><p style="text-align: center">خیلیها فکر می کنند، زشت ترین بخش بدن شان بینی شان است!</p> <p style="text-align: center">بعضیها هم با دهانشان مشکل دارند، فکر می کنند دهانشان خیلی زشت است!</p> <p style="text-align: center">و دیگران زیادی هم شکم بزرگشان، مشکلشان است و زشت شان کرده؛</p> <p style="text-align: center">همه اینها شاید زشت و زیبا باشد،</p><p style="text-align: center">اما من می گویم:</p> <p style="text-align: center">زشت ترین بخش بدن آدم ها،</p> <p style="text-align: center">“ذهن شان” است؛</p> <p style="text-align: center">ذهن آدم ها، مثل یک حفره عمیق،</p> <p style="text-align: center">پر می شود از خیلی چیزهای زشت؛</p> <p style="text-align: center">از شک،</p> <p style="text-align: center">از بدبینی،</p> <p style="text-align: center">از برداشتهای بد،</p> <p style="text-align: center">از نگاه پر غرور به دیگران،</p> <p style="text-align: center">از توقع زیاد،</p> <p style="text-align: center">از خودبینی زیاد؛</p> <p style="text-align: center">ذهن آدم ها گاهی تبدیل می شود به عضو زشت بدن؛ آنقدر بدن را زشت می کند که صدتا جراحی زیبایی هم کاری از پیش نمی برد؛</p> <p style="text-align: center">کاش می شد،</p> <p style="text-align: center">جای بینی، جای شکم و پا،</p> <p style="text-align: center">آدم “ذهنش” را جراحی می کرد</p> <p style="text-align: center">بزرگی می گفت :</p> <p style="text-align: center">یک وقت جلوی شما یک سبد سیب می آورند، شما اول برای کناریتان بر میدارید، دوباره سیب بعدی را به نفر بعدی میدهید…</p> <p style="text-align: center">دقت کنید، تا زمانی که برای دیگران برمیدارید سبد مقابل شما می ماند … ولی حالا تصور کنید همان اول برای خود بردارید، میزبان سبد را به طرف نفر بعد می برد …</p> <p style="text-align: center">نعمتهای خدا نیز اینطور است ،</p> <p style="text-align: center">با بخشش، سبد را مقابل خود نگه دارید …!</p> <p style="text-align: center">” زندگی کردن با استانداردهای خدا بسیار زیبا خواهد بود … “</p> <p style="text-align: center">همه چیز بستگی به حال و هوای دلت دارد اگر حال دلت خوب باشد؛ هوا آنقدرا هم آلوده نیست؛ از پس اجاره خانه هم می‌شود برآمد؛ و بیماری عزیزت کمتر آزارت می‌دهد و با یک دعا، ته دلت قرص می‌شود و آرام می‌گیری؛ اگر حال دلت خوب باشد، فکر پریشانی طوفان دیشب آزارت نمی‌دهد و به بارش دل انگیز بعد از آن فکر می‌کنی، حال دلت که خوب باشد آدمها همه‌شان دوست داشتنی اند و بدون منت می‌توانی ببخشی …</p> <p style="text-align: center">حتی چراغ قرمز هم برایت مکثی دوست داشتنی می‌شود که لحظه‌ای پا از روی پدال برداری و بتوانی فکر کنی به امروزت، که با دیروزت چقدر فرق داشتی؟! و کاش بشود همیشه که آدم حال دلش خوب باشد…..</p> <p style="text-align: center">ﺍﻻﻏﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻭ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮﺩ!</p> <p style="text-align: center">ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩ…</p> <p style="text-align: center">ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻌﺮﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮﺩ.</p> <p style="text-align: center">ﺭﻭﺑﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﺮﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ،</p> <p style="text-align: center">ﻣﺪﺗﯽ ﻣﮑﺚ ﮐﺮﺩ!!</p> <p style="text-align: center">ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩ،</p> <p style="text-align: center">ﺩﯾﺪ ﺻﺪﺍﯼ ﺍﻭ ﻓﺮﻕ ﻣﯽﮐﻨﺪ…</p> <p style="text-align: center">ﺑﻪ ﺍﻻﻍ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ:</p> <p style="text-align: center">«ﺍﮔﺮ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﯼ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪﯼ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻟﻮ ﺩﺍﺩﯼ ﺍﺣﻤﻖ!»</p> <p style="text-align: center">ﯾﮏ ﺍﺣﻤﻖ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺏ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺐ ﺩﻫﺪ،</p> <p style="text-align: center">اما ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ…</p> <p style="text-align: center">ﭼﻮﻥ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥِ ﺍﻭ،</p> <p style="text-align: center">ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻟﻮ ﻣﯽﺩﻫﺪ…</p> <p style="text-align: center">ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻃﻼ ﻧﺒﺎﺵ؛</p> <p style="text-align: center">ﻃﻼﺋﯽ ﺷﻮ…</p> <span class="count-box"></span>